Kerstevenement Frommes Voorschoten

Op 10 december organiseert Beauty comes in all sizes een kerstevent bij Frommes filiaal Voorschoten waar we gezellig met gelijkgestemden een shopochtend hebben zonder drempels te ervaren. Deze events geven